Copyright - upphovsrätt

Copyright - upphovsrätt


Det material som finns i vår webbpresentation är resultatet av inspiration, möda och hårt arbete.Detta arbete omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt.Det innebär att det är förbjudet att i kommersiellt syfte kopiera, helt eller i delar, all text och bild på alla sidor som omfattas av South Wettern Chapter  hemsida, utan uttryckligttillstånd från styrelsen.


Vi kommer omgående och utan föregående varning att anmäla all otillåten användningav text eller bild från South Wettern Chapter hemsida till ansvarig myndighet.


Frågor om användning av materialet på vår webbpresentation skickastill vår webmaster.